Xem tuổi hợp làm ăn với Nam Đinh Hợi

Để biết tuổi Đinh Hợi của bạn hợp làm ăn với tuổi nào nhất, để chọn đối tác kinh doanh buôn bán, hợp tác làm ăn, mở cửa hàng công ty,…cha ông ta từ xưa đến nay đều thường xem hai tuổi có hợp tuổi hay không, tuổi mệnh có xung khắc hay không hợp nhau không xét trên các phương diện.

1961 –  7
1963 –  8
1964 –  9
1969 –  7
1970 –  7
1978 –  7
1979 –  9
1987 –  8
1991 –  8
1999 –  9
2000 –  8
2008 –  8
2009 –  10
2014 –  7
2015 –  9
2017 –  8

Cùng Danh Mục:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *